Home / Prosjekt Slede&Henger

Prosjekt Slede&Henger

Vi er kommet i mål!!!

Har ingen ord som beskriver hvor glad vi er for all hjelpen vi har fått.

Sleden og Hengeren er nå en realitet for Hjelpekorpset.

Men det er fortsatt mulig og støtte oss…!
Og vi setter utrulig stor pris på all hjelpen vi mottar, Ingen bidrag er for store eller for små.

Nå som vi er i mål, så vil alle bidrag som kommer inn og er til overs gå inn på en egen konto!
Disse bidragene er satt av til investering av ATV, slik at vår sommer beredskap blir bedre.

Har du tenkt på å støtte oss? Ta gjerne kontakt med oss på Epost: post@altarodekors.no eller tlf: 469 47 333
Vi setter pris på all hjelp vi kan få. Har du noe spesielt du ønsker og hjelpe oss med? Hjelp til ny ATV? Hjelpe oss med oppgradering av utstyr?
Ingen bidrag eller hjelp er for små..

Denne siden vil bli oppdatert 1 gang i døgnet. Så ser du ikke navnet ditt eller bedrifts-logoen så er det bare å sjekke innom litt seinere 🙂

Oppdatert 03.02.2017

Privatpersoner som har bidratt til slede og henger
Nina Opgård Løknes Ante Guttormsen K.O Thomassen
Tom Frode Hansen E-Iversen Gunnar Nilsen
Stein Ivar Nilsen Iversen Karl Henrik Solheim RK Isaksen
Benedikte Abrahamsen Gerda Olaussen Bodil Haugjord

 Bedrifter som har bidratt til slede og henger
Scooterbrukernes
Forening
 Odd
Fellow

Alta

Alta Kjøkken og Interiør
Loge nr.120 Sv Motorferdsel Aksjonen