Home / Røff

Røff

Røff ( Røde Kors Friluftsliv Og Førstehjelp )

RØFF er forkortelsen for Røde Kors friluftsliv og førstehjelp. Denne gruppa er for deg mellom 13 og 17 år.
Med naturen som arena og friluftsliv som virkemiddel skal RØFF også gjøre deg kjent med Røde Kors verdier og arbeidsmetoder.
Det vil også være en basis for videre aktivitet i Røde Kors, for eksempel hjelpekorpset eller andre deler av orginisasjonen.
Dette er i prinsippet en gratis aktivitet som vil gi minneverdige år gjennom mestring- og naturopplevelser i felleskap og samarbeid med andre.

 

Hva gjør vi:

Du bestemmer selv hvilke friluftsaktiviteter du vil holde på med, uansett om det er sommer- eller vinteraktiviteter.RØFF skal, så langt det lar seg gjøre, drives på medlemmenes egne premisser. En del av læringen ligger i at ungdommen selv skal planlegge og gjennomføre egne aktiviteter. Samtidig er det alltid erfarne, voksne veiledere tilgjengelig, som passer på at alt foregår i forsvarlige former, hjelper til med planlegging og tilgang på ressurser og ressurspersoner, og sørger for at tilbudet er variert, lærerikt og spennende.

Du vil få opplæring innen ledelse og redning – begge deler med vekt på praktiske ferdigheter og øvelser i naturen. Slik blir du også bedre på å hjelpe andre som er i nød.

 

Hvem er vi:

Foreløpig er vi 3 veiledere: Paul-Harald Roland som tidligere har vært leder for Røde Kors hjelpekorpset og har lang erfaring og kursing innenfor Røde Kors.
Roar Kristiansen er en gammel traver innenfor systemet og har vært leder både lokalt og på distriktsnivå.
Janne H. Wilhelmsen er relativt ny i Røde Kors men har tidligere vær med i BARK, og jobber daglig med barn og unge.

Vi håper på flere veiledere etter hvert.

 

Kontakt: Facebook : Alta Røde Kors RØFF