Home / Besøkstjenesten
Bes¿kstjeneste

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er en del av Røde Kors Omsorg.

Besøkstjenesten har medlemsmøter første mandag i hver måned på vertshusets eldresenter kl. 18,00.
De som ønsker å begynne som besøksvenn er velkommen dit for mer informasjon.

Hva Gjør Vi?
Vi besøker alle fem sykehjemmene i Alta to ganger for måneden.

Vi har og «en til en besøk», som betyr at vi besøker personer
som vil ha besøk .

Kontakt Info:

Kontaktperson er leder Siri R Johansen
Mobil: 957 24 391

Mottoet vårt er» Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.