Home / Hjelpekorpset

Hjelpekorpset

Hva Gjør Vi?

Om Hjelpekorpset:

Å være frivillig handler om å gjøre en innsats som gir mer i hjertet enn i lomma. Skulle du gjerne ha gjort en innsats for noen? Røde Kors trenger stadig nye frivillige som bryr seg. Å være frivillig er både lærerikt og givende. Du får en nyttig livserfaring samtidig som det gir en god følelse å være til hjelp.

Hjelpekorpset er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner. Du trenger ingen forkunnskaper for å bli medlem, men det er en fordel å være litt friluftsinteressert og i alminnelig god fysisk form.

De frivillige organisasjonene er ryggraden i redningstjenesten i Norge, både til lands og til vanns.  redningstjenesten koordineres av politiet og Hovedredningssentralen (HRS) og disse kaller ut hjelpekorpsene. I noen tilfelle også AMK. I vårt beredskapsarbeid er frivillige vår viktigste ressurs.

Medlemmene bruker fritiden sin på å opparbeide seg de nødvendige kvalifikasjoner for å kunne utføre krevende oppgaver, spesielt innen førstehjelp og redningstjeneste. Hjelpekorpset utdanner også ledere og instruktører. Gjennom medlemskap og utdanning i Hjelpekorpset lærer medlemmene mye om friluftsliv, samarbeid, medmenneskelighet samt å holde hodet kaldt i situasjoner der andre blir handlingslammet.

Kontakt Info:

Korpstelefon:                                469 47 333 

Epost Hjelpekorpset:                 post@altarodekors.no

 

Mål

Hovedmålet for Alta Røde Kors Hjelpekorps

«På et faglig dyktig vis bistå befolkningen i Finnmark ved ulykker og katastrofer, med annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.»