Home / EMA

EMA

EMF

Alta Røde kors arrangerer aktiviteter for enslige mindreårige flyktninger (EMF) i Alta. Siden starten av 2016 har vi hatt månedlige friluftskvelder ulike steder i nærmiljøet. Vi lager mat på bål og har konkurranser og forskjellige aktiviteter. Vi samles også inne hvor vi har ulike aktiviteter som turneringer, bowling, kino, matlaging, spillkvelder osv. Norske ungdom deltar også på disse møteplassene.

Aktivitetene er gratis.

Målgruppe: EMF, enslige mindreårige flyktninger og norske ungdom fra 15 til 18 år.

Aktiviteten drives av frivillige.

Kontakt oss hvis du vil være med på EMF-aktivitetene som deltaker eller leder.

Kontaktinformasjon: Marianne Haugvik Hodne (tlf 95 72 95 93)