Home / Bli medlem!

Bli medlem!

Innmelding i ARK

Dersom du ønsker å bli medlem i  Røde Kors Alta ,er det neste steget at du tar kontakt med kontaktpersonen på den aktiviteten som du er interessert i.

Du kan også få inn på: Bli Frivillig og registrere deg rett inn til Alta Røde Kors.
Der kan du velge din interesse, om det er Hjelpekorps, Besøksvenn, Barnas Røde Kors m.m