Home / Alta Røde Kors

Alta Røde Kors

Alta Røde Kors har en mengde med aktiviteter og velge mellom.

Under kan du trykke på aktiviteten som er interessant for deg og lese hva de forskjellige avdelingene gjør.

Barnas Røde Kors (BARK)

Besøkstjenesten

Hjelpekorpset

Norsktrening

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF)

Vitnestøtte